Làm thế nà​o để bắt đầu một cuộc trò chuyện trên một cuộc phỏng vấn qua điện thoại

Làm thế nà​o để bắt đầu một cuộc trò chuyện trên một cuộc phỏng vấn qua điện thoại

Một khi bạn tạo ấn tượng đầu tiên, không có cơ hội để thay đổi nó. Điều này đặc biệt đúng trong một cuộc trò chuyện phỏng vấn qua điện thoại vì người gọi phải chỉ dựa vào âm thanh giọng nói của bạn và những từ bạn nói để đánh giá bạn là một ứng viên.
Lời khuyên giao tiếp chính cho một cuộc phỏng vấn việc làm

Lời khuyên giao tiếp chính cho một cuộc phỏng vấn việc làm

Bạn có thể là ứng viên phù hợp cho công việc trên giấy tờ, nhưng cơ hội của bạn để đạt được vai trò sẽ không được giúp đỡ nếu bạn không thể giao tiếp hiệu quả trong một cuộc phỏng vấn
Lợi ích kinh doa​nh của công nghệ thông tin

Lợi ích kinh doa​nh của công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin, còn được gọi là CNTT, là một thuật ngữ toàn diện bao gồm tất cả các loại công nghệ được sử dụng để trao đổi, lưu trữ, sử dụng hoặc tạo thông tin.

0982.686.028