Đào Tạo tiếng anh

"Giai điệu của giọng nói" trong Giao tiếp từ người quản lý đến nhân viên

Nhân viên có thể sợ một giám sát viên lên tiếng hoặc sử dụng giọng điệu mỉa mai hoặc xuống cấp khi giao tiếp với cấp dưới, nhưng họ cũng sẽ mất bất kỳ sự tôn trọng nào họ có thể dành cho anh ta.
Làm thế nào một người quản lý có thể cải thiện giao tiếp nhóm

Làm thế nào một người quản lý có thể cải thiện giao tiếp nhóm

Một khiếu nại chính trong số các nhân viên công ty là thiếu giao tiếp từ quản lý cấp trên. Khi nhân viên cảm thấy rằng họ đang bị bỏ rơi khỏi vòng lặp giao tiếp, điều đó có thể dẫn đến sự cay đắng và bất mãn.

0982.686.028