truy Lượt Xem:10597

Các công ty kế toán làm gì?

Công việc được thực hiện bởi các công ty dịch vụ chuyên nghiệp thường được chia thành ba lĩnh vực rộng lớn: kiểm toán, thuế và tư vấn. Ở đây chúng tôi xem xét từng chi tiết hơn, cung cấp cho bạn một bản đồ tinh thần để giúp bạn hiểu kế toán viên thực sự có nghĩa là gì.

Kiểm toán

Tất cả các công ty được yêu cầu về mặt pháp lý để tiến hành kiểm toán một cách thường xuyên, thường là hàng năm.
Kiểm toán là một cuộc điều tra về tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp của công ty để đảm bảo rằng các tài khoản của công ty phản ánh chính xác tình trạng thực của doanh nghiệp đó. Công việc kiểm toán chủ yếu là tài chính, nhưng cũng có thể bao gồm việc đánh giá các điều khoản về sức khỏe và an toàn của công ty, bảo mật CNTT và tác động môi trường.
Để được giải thích chi tiết hơn về kiểm toán, bao gồm một cuộc phỏng vấn với đối tác tại KPMG, hãy đọc Tại sao bạn nên xem xét trở thành kiểm toán viên .

Thuế

Những người làm việc trong ngành thuế tại một công ty Big Four tư vấn cho khách hàng của họ về những gì họ cần làm để tuân thủ nghĩa vụ thuế của họ, ý nghĩa của luật thuế mới và về các chiến lược giảm thuế, đó là cách mà họ được phép cấu trúc hợp pháp công việc của họ để giảm thiểu số tiền thuế họ phải trả.
Để biết mô tả chi tiết hơn về công việc thuế được thực hiện bởi các công ty dịch vụ chuyên nghiệp, hãy đọc cuộc phỏng vấn của chúng tôi với đối tác thuế tại Deloitte .

Tha​m mưu

Công việc tư vấn bao gồm một phạm vi rộng của các lĩnh vực. Nó có thể liên quan đến việc tư vấn cho khách hàng về việc cải thiện hiệu suất kinh doanh của họ, sắp xếp lại cấu trúc công ty hoặc xử lý các rủi ro mà họ gặp phải.

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn