truy Lượt Xem:10331

Cách chuyển đổi lương hàng năm sang hàng tuần

...

 
Một số ngành nghề cung cấp cho một người một mức lương cho cả năm. Không có vấn đề bao nhiêu hoặc ít người làm việc, anh ta sẽ nhận được tiền lương của mình. Số giờ làm việc không ảnh hưởng đến số tiền mà anh ta sẽ nhận được. Phá vỡ tiền lương thành phân bổ hàng tuần cho phép một người lập kế hoạch ngân sách hàng tuần của họ.
Xác định mức lương của bạn trong năm. Trong ví dụ này, một người kiếm được 40.000 đô la một năm.
Xác định số tuần bạn làm việc trong năm hoặc sử dụng 52 tuần. Trong ví dụ của chúng tôi, người đó đã làm việc 50 tuần trong năm.
 
Chia lương theo số tuần. Trong ví dụ của chúng tôi, 40.000 đô la chia cho 50 tuần bằng mức lương hàng tuần là 800 đô la. Đây là mức lương thực tế hàng tuần. Ngoài ra, $ 40,000 chia cho 52 tuần tương đương $ 769,24. Đây là mức lương hàng tuần cho tất cả các tuần.

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn