truy Lượt Xem:2183

Cách sử dụng ANOTHER VÀ OTHER

Hôm nay TRUNG TÂM TIẾNG ANH NEWLIGHT hướng dẫn các bạn cách phân biệt giữa AnotherOther. Đây là hai từ hay gây nhầm lẫn cho các bạn khi giao tiếp.

Xkld nhat ban hoàng hưng với chi nhánh xklđ nhật bản tại nghệ an uy tín chất lượng.

Dùng với danh từ đếm được

Dùng với danh từ không đếm được

+  an + other + danh từ đến được số ít = một cái

Nữa, một cái khác, một người nữa, một người khác (= one more).

another pencil = one more pencil 

+  the other + danh từ đếm được số it  = cái cuối cùng còn lại (Của một bộ), người còn lại của một nhóm, = last of the set. The other pencil= the last pencil present

 

+  Other + danh từ đếm được số nhiều=mấy cái nữa, mấy cái khác (=more of the set) other pencils=some more pencils.

 

+  The other + danh từ đếm được số nhiều = những cái còn lại của một nhóm, = the rest of the set the other pencils = all remaining pencils

 

 

 

 

Không dùng

 

 

 

 

 

+ Other + danh từ không đếm được = một chút nữa (=more of the set). other water = some more water.

 

 

+ The other + danh từ không đếm được = chỗ còn sót lại

The other water = The remaining water

 

 

This chemical is poisonous. Others are poisonous too.

(others = the other chemicals, not specific) 

 

 

Another và other là không xác định trong khi the other là xác định, nếu chủ là đã biết (Được nhắc đến trước đó) thì ta có thể bỏ danh từ sau khi another hoặc other, chỉ cần dùng another hoặc other như một đại từ là đủ, Khi danh từ số nhiều bị lược bớt trong cách nói tắt nêu trên thì other trờ thành others. Không bao giờ được dùng other + danh từ số nhiều :

I Don 't want this book. Please give me another.

(another = any other book - not specific) 

 

I Don 't want this book. Please give me the other. 

(the other = the other book, specific) 

Nhận sách miễn phí của bạn!
 
Nếu bạn muốn đạt trình độ tiếng Anh cao, hãy đọc cuốn sách này.
 
Nó giải thích những gì bạn cần làm để đạt được trình độ tiếng Anh cao.
 
Nhấp vào nút, nhập chi tiết của bạn và tải xuống ngay bây giờ.

 

I Don 't want these books. Please give me the others. 

(the others = the other books, specific)  

Trong một số trường hợp người ta dùng one hoặc ones đằng sau another hoặc other thay thế cho danh từ :

I Don 't want this book. Please give me another one.

I don't want this book. Please give me the other one. 

This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too.

I don't want these books. Please give me the other ones.  

 

This hoặc that có thể dùng với one nhưng these và those không được dùng với ones, mặc dù cả 4 từ này đều có thể dùng thay cho danh từ với cai trò cũ là đại từ. khi không đi với one hoặc ones:

  I don't want this book. I want that. 


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn