Like

Cách sử dụng little, a little, few, a few

Bạn đã biết cách sử dụng little, a little, few, a few như thế nào chưa ? Cấu chúc hoạt động của nó ra làm sao...Hôm nay chúng TIẾNG ANH NEWLIGHT sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng như sau :

 

Little + danh từ không đếm được rất ít, không đủ để có khuynh hướng phủ định

 I have little money, not enough to buy groceries.

A little + danh từ không đếm được có một chút , đủ để.

I have a little money, enough to buy groceries

Few + danh từ đếm được số nhiều : có rất ít, không đủ để, có tính phủ định

 I have few books, not enough for reference reading

A few + danh từ đếm được số nhiều : có một chút, đủ để

  I have a few records, enough for listening.

Trong trường hợp khi danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở phí dưới chỉ cần dùng little hoặc few như một đại từ là đủ. CŨng giống như đối với other/another  this/that.

Are you ready in money. Yes, a little.

Quite a few + đếm được = Quite a bit + không đếm được = Quite a lot of + noun=  rất nhiều.

 

Xkld nhat ban hoàng hưng với chi nhánh xklđ nhật bản tại nghệ an uy tín chất lượng.Các bài viết mới

Các tin cũ hơn