truy Lượt Xem:10513

Cách tính số tiền tôi kiếm được mỗi ngày

Mức lương thường được thể hiện dưới dạng số tiền trên mỗi phiếu lương, mỗi giờ hoặc thậm chí mỗi năm, nhưng chúng thường ít được thể hiện trong một số tiền nhất định mỗi ngày. Với một chút toán học đơn giản, tìm ra số tiền bạn kiếm được mỗi ngày.

 

...
Nhìn vào cuống lương của bạn và tìm ra số tiền bạn đã kiếm được cho giai đoạn trả lương đó và bao nhiêu tuần trong giai đoạn trả lương.
...
Phân chia số tiền bạn đã thực hiện cho thời gian thanh toán theo số tuần trong giai đoạn thanh toán. Ví dụ: nếu bạn kiếm được 652 đô la trong giai đoạn thanh toán và có hai tuần trong giai đoạn thanh toán, bạn kiếm được 326 đô la mỗi tuần.
...
Chia số tiền bạn đã thực hiện mỗi tuần cho số ngày bạn làm việc trong một tuần. Trong trường hợp này, nếu bạn kiếm được 326 đô la trong một tuần và bạn đã làm việc năm ngày trong tuần đó, bạn đã kiếm được 65,20 đô la một ngày.

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn