truy Lượt Xem:10314

Đặc điểm của người quản lý doanh nghiệp

Các nhà quản lý doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu và mục tiêu của công ty bằng cách giám sát hiệu suất của một nhóm. Bạn sẽ hoàn thành trách nhiệm giám sát của mình hiệu quả và hiệu quả hơn bằng cách đảm bảo rằng bạn hiểu được các đặc điểm của người quản lý doanh nghiệp hiệu quả và tập trung vào việc nuôi dưỡng những đặc điểm phù hợp trong chính bạn.

Giao tiếp hiệu quả

Người quản lý phải có kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân bằng lời nói và phi ngôn ngữ để tương tác với nhân viên, khách hàng và đồng nghiệp một cách tích cực, hiệu quả. Người quản lý cũng phải có kỹ năng lắng nghe mạnh mẽ và khả năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản.

Xây dựng đội ngũ

Các nhà quản lý hiệu quả trau dồi văn hóa nhóm thực sự trong các tổ chức của họ. Điều này liên quan đến việc khuyến khích sự hợp tác bằng cách cung cấp cơ hội cho nhân viên ở tất cả các cấp để tương tác với nhau, được quản lý lắng nghe và nhận được sự công nhận cho những đóng góp thúc đẩy lợi ích của nhóm.

Quản lý hiệu suất

Quản lý hiệu suất hiệu quả đòi hỏi phải cung cấp phản hồi hiệu suất, cả tích cực và tiêu cực, cho nhân viên một cách thường xuyên. Cho nhân viên biết khi nào họ đang làm tốt công việc và cung cấp hỗ trợ và đề xuất khi hiệu suất cần cải thiện. Làm như vậy tạo ra một văn hóa nơi nhân viên có khả năng vượt trội, bởi vì họ nhận được sự công nhận cho những thành tựu và hướng dẫn của họ khi cần cải thiện.

Chia sẻ tín dụng

Giám sát viên không nên lấy tín dụng cho những thành tích của nhân viên báo cáo với họ. Thay vào đó, họ nên tập trung vào việc đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm nhận được tín dụng và sự công nhận phù hợp cho những đóng góp của họ. Nếu một người quản lý được công nhận cho một công việc được thực hiện tốt, người quản lý nên hướng sự chú ý ra khỏi bản thân và chỉ ra rằng thành công là một nỗ lực của nhóm.

Chấp nhận trách nhiệm

Mặc dù các nhà quản lý hiệu quả cung cấp tín dụng cho những thành công cho nhân viên của họ, họ không đổ lỗi cho những thất bại đối với cấp dưới. Trong khi các nhà quản lý có thể ủy thác nhiệm vụ, họ không bao giờ có thể ủy thác trách nhiệm. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, hãy tự tin vào những gì đã xảy ra, chịu trách nhiệm với tư cách là người lãnh đạo và tìm cách có kết quả tích cực hơn trong tương lai.

Quan tâm với sự tôn trọng

Người quản lý phải hiểu sự khác biệt giữa việc được tôn trọng và trở nên phổ biến, và họ phải quan tâm nhiều hơn đến việc kiếm được sự tôn trọng ở nơi làm việc hơn là với việc nuôi dưỡng tình bạn. Đó là bởi vì các nhà quản lý thường phải đưa ra các quyết định khó khăn và họ phải có khả năng thực hiện những gì có lợi nhất cho tổ chức một cách công bằng và không thiên vị.

Kiến ​thức tài chính

Các nhà quản lý phải có một sự hiểu biết vững chắc về các khía cạnh tài chính của các công ty của họ. Họ phải thiết lập các mục tiêu tài chính phù hợp phù hợp với mục tiêu lợi nhuận chung của tổ chức. Họ cũng phải có khả năng thiết lập và giám sát ngân sách, theo dõi tiến trình tài liệu và thực hiện các thay đổi khi cần thiết.

Dẫn bằng ví dụ

Đặt một ví dụ lãnh đạo tích cực là một đặc điểm quan trọng đối với bất kỳ nhà quản lý doanh nghiệp nào. Rốt cuộc, nhân viên học được những gì được chấp nhận tại nơi làm việc trực tiếp từ những người được giao nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức. Các nhà quản lý tốt nhất biết rằng hành động của họ đặt ra âm thanh cho hành vi chấp nhận được tại nơi làm việc và họ không chịu trách nhiệm một cách nhẹ nhàng.

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn