Like

Định nghĩa doanh thu là gì?

 
Hôm nay HOC KE TOAN TAI VINH PHUC nêu định nghĩa Doanh thu là số tiền mà một doanh nghiệp kiếm được từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình. Ví dụ, doanh thu của nhà bán lẻ sẽ bao gồm doanh thu của hàng hóa, doanh thu công ty luật sẽ bao gồm các phí nó kiếm được từ việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng của mình, và các khoản thu của ngân hàng sẽ bao gồm các lợi ích mà nó kiếm được các khoản vay cho khách hàng vay.
 
Ngày nay lao dong nhat ban duoc rat nhieu ban tre tìm den con dường lập nghiệp hay mục tiêu nghề nghiệp mới
 
Theo phương pháp dồn tích của kế toán , doanh thu được ghi nhận trên báo cáo thu nhập trong thời gian khi thu được thu được (không phải là khoảng thời gian khi tiền mặt được nhận). Điều này có nghĩa rằng doanh thu có thể xảy ra trước khi tiền được nhận, sau khi tiền được nhận, hoặc cùng một lúc mà tiền mặt được nhận.
 
Do đó, doanh thu khác nhau từ thu tiền mặt . Doanh thu thường được sắp xếp thành hai loại: doanh thu hoạt động và doanh thu nonoperating . Doanh thu hoạt động liên quan đến các hoạt động chính của công ty. Ví dụ, doanh thu hoạt động của nhà bán lẻ có thể bao gồm doanh số của hàng hóa, doanh thu của bảo hành mở rộng, và doanh thu sửa chữa.
 
Thu Nonoperating liên quan đến các hoạt động khác nhau của công ty. Điều này có nghĩa rằng doanh thu nonoperating của nhà bán lẻ sẽ bao gồm lãi suất và tiền thuê mà nó kiếm được trên khoản đầu tư của mình.
 
Hiện nay LỚP HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI HẢI DƯƠNG có chương trình ưu đãi giảm 40% hpj. Liên hệ  0982 686 028


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn