Luyện Nghe Nói Tiếng Anh
Thì Hiện Tại Hoàn Thành - Present Perfect

Thì Hiện Tại Hoàn Thành - Present Perfect

Thì Hiện Tại Hoàn Thành là gì - Present Perfect Diễn tả một hành động đang xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ Chỉ một hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ.Một hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn còn xảy ra ở hiện tại.
Thời hiện tại tiếp diễn là gì - Present Progressive

Thời hiện tại tiếp diễn là gì - Present Progressive

Thời hiện tại tiếp diễn là gì - Present Progressive Thời hiện tại tiếp diễn dùng để diễn đạt một hành động xảy ra vào thời điểm hiện tại. Thời điểm này đuợc xác định cụ thể bằng một số phó từ như : Now, rightnow, at this monent
Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Thế nào gọi là danh từ đếm được và danh từ không đếm được ? Sự khác nhau như thế nào ?
Cấu trúc chúng của một câu Tiếng Anh

Cấu trúc chúng của một câu Tiếng Anh

Cấu trúc chúng của một câu Tiếng Anh giao tiếp thông dụng hàng ngày. Đây là mẫu câu cơ bản bạn cần phải nhớ.

0982.686.028