Like

Simple Present - Thời hiện tại thường là gì ?

Thời hiện tại thuờng dùng để diễn đạt một hành động mang tính thuờng xuyên  (regular action), theo thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật.

Công ty xklđ nhật bản có nhiều chi nhánh như ở : xkld nhat ban tai hai duong , vĩnh phúc...

simple-present-thoi-hien-tai-thuong-la-gi

Cách sử dụng thì hiện tại thuờng

 

VD :  I walk to school every day.

  • Khi chia động từ ở thời này, đổi ngôi thứ nhất (I), ngôi thứ hai (you) và số nhiều (They) động từ  không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có to như ở ví dụ trên. Đối với ngôi thứ 3 số it (he, she, it) phải có "S" ở sau động từ và âm đó phải đuợc đọc nên.
         He walks.  
        She watches TV  
 
  • Thuờng dùng thời hiện tại thuờng với một số các phó từ chỉ thời gian như Today, Present day, nowdays... với các phó từ chỉ tần suất như Always, sometimes..
  • Simple present thuờng không dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra như ở thời điểm hiện tại now, ngoại trừ với các động từ thể hiện trạng thái (Stative verb) như sau :
             know                                               understand                         have 
              believe                                            hate                                     need 
              hear                                                 love                                     appear 
              see                                                   like                                      seem 
              smell                                                want                                    taste 
              wish                                                 sound                                  own  
 
Các từ trong danh sách trên thuờng cũng không bao giờ xuất hiện trong thời tiếp diễn (Hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn)..
 
 
Một Số ví dụ khác về thời hiện tại thuờng :
 
They understand the problem now. (stative verb) 
He always swims in the evening. (habitual action) 
We want to leave now. (stative verb) 
The coffee tastes delicious. (stative verb) 
Your cough sounds bad. (stative verb) 
I walk to school every day. (habitual action)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn