truy Lượt Xem:1592

Thì quá khứ hoàn thành - Past Perfect  là gì ?

Thì quá khứ hoàn thành đuợc dùng để diễn đạt :

+ Một hành động xảy ra truớc một hành động khác trong quá khứ, trong câu thuờng có có 2 hành động :

thi-qua-khu-hoan-thanh-past-perfect

>> Khoá học tiếng anh giao tiếp tại Hà Đông

 

Thì quá khứ hoàn thành thuờng đuợc dùng với 3 phó từ chỉ thời gian là : afer , before , when.

thi-qua-khu-hoan-thanh-past-perfect

 

>> Học tiếng anh giao tiếp cấp tốc

+ Phó từ when có thể dùng thay thế after và before trong cả 4 mẫu trên mà không làm thay đổi ý nghĩa của cầu. Chúng ta vẫn biết hành động nào xảy ra truớc đó có sử dụng quá khứ hoàn thành.

Eg : The police came when the robber had gone away. 

+ Một trạng thái đã tồn tại một thời gian trong quá khứ nhưng chấm dứt truớc hiện tại. Truờng hợp này tuơng tự truờng hợp 3 đối với hiện tại hoàn thành nhưng trong truờng hợp này không có gì liên hệ với hiện tại.

 John had lived in New York for ten years before he moved to VN. 

>> ta tìm hiểu thêm : Thì quá khứ tiếp diễn là gì

Chúc các bạn thành công !

Bạn muốn đi xkld nhat ban hãy đến với trung tâm xklđ nhật bản tại Bắc Giang có được đơn hàng tốt nhất.

 

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn