Like

Thì quá khứ thuờng - Simple past là gì ?

TIENG ANH NEWLIGHT chia sẻ trong tiếng anh bao gồm nhiều thì khác nhau, mỗi thì có đặc điểm khác nhau vậy ta hiểu như thế nào, sử như thế nào cho đúng. Hôm nay đưa đến các bạn Thì (Thời ) quá khứ thuờng là gì ? là dùng để diễn đạt một hành động đã xảy ra dứt điểm tại một thời gian xác định trong quá khứ (Không còn diễn ra hoặc ảnh huởng đến hiện tại). Tại thời điểm trong câu đuợc xác định rõ rệt bằng một số phó từ chỉ thời gian như : yesterday, at that moment, last week,...

Bạn muốn đi xkld nhat ban hãy đến với trung tâm xklđ nhật bản tại Bắc Giang có được đơn hàng tốt nhất.

Công thức như sau :   Subject + [ verb in past tense (p1)] + .......

>> Thì hiện tại tiếp diễn

thi-qua-khu-thuong-simple-past

Định nghĩa thì quá khứ thuờng

He went to Spain last year. 
Bob bought a new bicyle yesterday. 
Maria did her homework last night. 
Mark washed the dishes after dinner. 
We drove to the grocery store this afternoon. 
George cooked dinner for his family Saturday night.  
 
Chúc các bạn thành công !


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn