truy Lượt Xem:622

Thì quá khứ tiếp diễn - Past Progresseive là gì ?

+ Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn đạt một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì bị một hành động khác chen ngang trong truờng hợp này mẫu cầu chung như sau :

Subject1 + Past progressive + when + subject2 + Simple past

EG : I was watching TV when she came home. 

>> Học tiếng anh giao tiếp ở đâu tốt nhất 

>> Địa chỉ học tiếng anh giao tiếp tại cầu giấy

 

thi-qua-khu-tiep-dien-past-progresseive

 

Hoặc :

When + Subject1 + Simple past + subject2 + Past progressive.

 

Eg : When she came home, I was watching television.  

+ Hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ trong truờng hợp này mẫu câu đuợc áp dụng như sau :

Subject1 + Past progressive + while + subject2 + Past progressive.

Eg: Martha was watching television while John was reading a book. 

>> Thì hiện tại thuờng là gì

Hoặc :

While + Subject1 + Simple past + subject2 + Past progressive.

Eg : While John was reading a book, Martha was watching television.  

 

Cấu trúc câu đôi khi cũng đuợc dùng nhưng không thông dụng bằng hai mẫu trên :

While + Subject 1 + past progresive + Subject2 + Simple past.

eg : While John was reading a book, Martha watched television.  

+ Một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.

eg :
Martha was watching TV at seven o’clock last night. 
What were you doing at one o’clock this afternoon? 
Henry was eating a snack at midnight last night.  
 
Bạn muốn đi xkld nhat ban hãy đến với trung tâm xklđ nhật bản tại Bắc Giang có được đơn hàng tốt nhất.
Nếu bạn không chắc chắn bạn muốn đặt mục tiêu nào, hãy xem video của tôi về cách bạn có thể đánh giá trình độ tiếng Anh của mình. Và sau đó chọn mức độ bạn muốn và khi bạn muốn có cấp độ này.
 
Viết ra mục tiêu của bạn. Nhắc nhở bản thân. Và cam kết với nó.
 
Cách học tiếng Anh: Phương trình lưu loát
Để giữ điều này đơn giản, hãy nói rằng mục tiêu của bạn là đạt được trình độ tiếng Anh C1-C2. Đây là nơi bạn có thể nói chuyện tự do và hiểu hầu hết mọi thứ bạn nghe thấy.
 
Đây là điều quan trọng cần hiểu.
 
Cách học tiếng Anh - phương trình trôi chảy
Việc bạn đạt được lưu loát tiếng Anh nhanh như thế nào tùy thuộc vào phương pháp bạn sử dụng và thời gian bạn sử dụng các phương pháp này.
 
Cả hai đều  quan trọng.
 
Nếu bạn dành 40 giờ một tuần để học các bảng động từ, bạn sẽ không tiến bộ nhanh. Nếu bạn dành 1 giờ một tuần bằng các phương pháp tốt nhất, bạn sẽ không tiến bộ nhanh.
 
Với ý nghĩ đó, hãy bắt đầu với những lời khuyên tốt nhất để học tiếng Anh và phương pháp nào bạn nên sử dụng.

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn