Like

Present Progressive - Thời hiện tại tiếp diễn là gì ?

Thời hiện tại tiếp diễn dùng để diễn đạt một hành động xảy ra vào thời điểm hiện tại. Thời điểm này đuợc xác định cụ thể bằng một số phó từ như : Now, rightnow, at this monent...

Công ty xklđ nhật bản có nhiều chi nhánh như ở : xkld nhat ban tai hai duong , vĩnh phúc...

thoi-hien-tai-tiep-dien-la-gi-present-progressive

Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

 

- Dùng thay thế cho thời tuơng lai gần, đặc biệt trong văn nói.

>>  Thì hiện tại thuờng là gì

 The president is trying to contact his advisors now. (present time) 
   We are flying to Paris next month. (future time).
 
- Các động từ chỉ trạng thái ( stative verb) ở bảng sau không đuợc chia ở thể tiếp diễn bất cứ thời nào khi chúng là những động từ diễn đạt trạng thái cảm giá của hoạt động tinh thần hoặc tính chất của sự vật sự việc.
 
know                                              understand                              have 
believe                                           hate                                          need 
hear                                                love                                           appear 
see                                                  like                                            seem 
smell                                               want                                          taste 
wish                                                 sound                                       own 
 
 
 Nhưng khi chúng quya sang huớng động từ hành động thì chúng lại đuợc phép dùng ở thể tiếp diễn.
 
He has a lot of books. 
He is having dinner now. (Động từ hành động : Ăn Tối) 
I think they will come in time. 
I'm thinking of my test tomorrow. (Động từ hành động đang nghĩ về)  
 
>> Tham khảo : Sở hữu cách là gì
 
 
Chúc bạn thành công !
 
 
 
 

 Các bài viết mới

Các tin cũ hơn