truy Lượt Xem:10471

Xung đột giữa các đồng nghiệp

Xung đột giữa các đồng nghiệp có thể phát sinh vì nhiều lý do và không được kiểm soát, có khả năng làm giảm năng suất và gây hại cho các đồng nghiệp khác. Tạo một chính sách chính thức để hòa giải xung đột và đưa ra các nghị quyết. Giải quyết xung đột ngay khi nó phát sinh, vì vậy nó không có cơ hội để vỗ về và kéo xuống toàn bộ nơi làm việc.

Khác biệt về tính cách

Một số xung đột giữa các đồng nghiệp dựa trên sự khác biệt về tính cách. Một nhân viên có thể là người hướng ngoại và cá tính, trong khi một nhân viên khác thích thời gian làm việc riêng tư và tập trung. Nếu chúng được ghép nối với nhau trong một dự án hoặc nhiệm vụ, hai loại tính cách riêng biệt có thể xung đột và tạo ra xung đột. Bất cứ khi nào có thể, hãy tạo ra những nỗ lực hợp tác giữa các nhân viên có tính cách bổ sung hoặc có thể làm việc tốt với nhau vì những đặc điểm nghề nghiệp chung. Khi điều này là không thể, hãy thiết lập các kỳ vọng và hướng dẫn của công ty về cách tiếp cận dự án hoặc nhiệm vụ. Điều này có thể hạn chế tác động của các nhân cách xung đột với nhau, vì mỗi nhân viên sẽ tập trung vào các nhiệm vụ của riêng mình.

Sự khác biệt trong công việc

Mọi người có những cách tiếp cận khác nhau để làm việc, và khi những cách tiếp cận đó khác nhau rất nhiều, nó có thể tạo ra xung đột. Ví dụ, bạn có thể có một nhân viên siêng năng về việc đáp ứng thời hạn, trong khi một nhân viên khác là không chính đáng, và hoạt động dựa trên lý thuyết rằng công việc sẽ được hoàn thành khi hoàn thành. Đây là một loại mối quan hệ xung đột khác đòi hỏi sự can thiệp của người quản lý. Đặt các thông số và chỉ thị công việc cụ thể cho nhân viên và siêng năng trong việc duy trì giám sát và thực hiện hành động khắc phục khi cần thiết.

Đấu tranh quyền lực

Các cuộc đấu tranh quyền lực có thể phát triển khi không có sự lãnh đạo xác định giữa một nhóm nhân viên, hoặc khi một nhân viên chiếm quyền lực và tiếp quản. Nếu bạn có nhiều hơn một nhân viên chi phối, các cuộc đấu tranh quyền lực thường dẫn đến kết quả. Điều này phá vỡ các nhân viên liên quan và tạo ra các vấn đề tiềm ẩn trong công việc chung. Nó có thể khiến các nhân viên chống lại nhau, hoặc nhầm lẫn chuỗi mệnh lệnh và cản trở tiến trình. Xử lý tình huống bằng cách cụ thể về vai trò và trách nhiệm cá nhân tại nơi làm việc.

Xử lý xung đột

Hãy chủ động giải quyết xung đột đồng nghiệp. Xây dựng một hệ thống báo cáo chính thức để mang lại sự chú ý của bạn. Tư vấn nhân viên một cách riêng biệt và cùng nhau, và hòa giải một nghị quyết được chấp nhận cho tất cả các bên. Bạn có thể phải tham khảo chính sách của công ty để chỉ đạo hòa giải, đặc biệt nếu một nhân viên vi phạm các quy tắc nơi làm việc hoặc chỉ thị của người quản lý. Tài liệu tất cả các báo cáo và nỗ lực giải quyết để đảm bảo bạn tạo ra một dấu vết giấy trong cuộc xung đột sự kiện trở nên gây tranh cãi hoặc tranh chấp.

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn