truy Lượt Xem:10428

Ý nghĩa của việc làm giàu là gì?

Làm giàu công việc là một kỹ thuật tạo động lực phổ biến được sử dụng bởi các tổ chức để mang lại cho nhân viên sự hài lòng cao hơn trong công việc. Điều này có nghĩa là giao cho nhân viên thêm trách nhiệm trước đây dành cho người quản lý của mình hoặc các vị trí cấp cao khác. Về bản chất, một công việc phong phú giúp nhân viên tự quản lý hơn trong nhiệm vụ của mình.

Mục đích

Làm giàu công việc, luân chuyển công việc và mở rộng công việc là ba ví dụ về cách các nhà tuyển dụng cố gắng làm cho công việc thỏa mãn hơn. Trong khi việc mở rộng công việc bổ sung thêm trách nhiệm rộng hơn cho một vị trí, làm giàu công việc giúp nhân viên có thẩm quyền theo chiều dọc hơn. Mục tiêu là cung cấp cho nhân viên nhiều trách nhiệm cá nhân hơn đối với công việc mà anh ta làm. Bằng cách làm như vậy, nhà tuyển dụng hy vọng rằng anh ta cảm thấy nhiều hơn về giá trị bản thân từ vai trò của mình trong doanh nghiệp.

Quyền tự trị

Một đặc điểm chính của làm giàu công việc là tự chủ, có nghĩa là nhân viên ít có trách nhiệm báo cáo về các nhiệm vụ công việc của mình cho người giám sát. Điều này giải phóng anh ta để tập trung hơn vào công việc của mình, đưa ra quyết định và làm việc để hoàn thành các mục tiêu công ty và sự nghiệp. Làm giàu làm giảm tiềm năng quản lý vi mô từ một giám sát viên, người có thể đàn áp và hạ bệ một nhân viên có năng lực và có năng lực.

Lợi ích cho Công ty

Các công ty chuyển sang làm giàu công việc như một cách thúc đẩy tinh thần tổ chức. Mỗi nhân viên càng cảm thấy có giá trị, họ càng có động lực để tạo ra kết quả hàng đầu. Ngoài ra, các công ty có thể hoạt động hiệu quả hơn khi nhân viên chịu trách nhiệm đáng kể cho công việc và kết quả của họ. Trong một số trường hợp, sử dụng làm giàu có thể giảm thiểu các lớp quản lý. Thêm vào đó, với việc làm giàu công việc, nhân viên học được nhiều kỹ năng theo chiều dọc hơn, trang bị cho họ một vị trí cấp cao hơn.

Lợi ích cho nhân viên

Nhân viên được kích thích tinh thần nhiều hơn khi họ đảm nhận vai trò có thẩm quyền, ra quyết định. Điều này giúp họ tập trung tinh thần vào các nhiệm vụ của họ và các mục tiêu của công ty. Ngoài ra, nhân viên đầy tham vọng có nhiều khả năng gắn bó với chủ nhân nếu họ được tin tưởng để thực hiện các nhiệm vụ cấp cao hơn. Cơ hội nghề nghiệp tốt hơn cũng có thể đến khi bạn rèn luyện các kỹ năng mới và học cách giải quyết các vấn đề và giải pháp quan trọng tại nơi làm việc.

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn