truy Lượt Xem:10433

Ý tưởng giảm chi phí trong sản xuất

Cho dù sản phẩm của bạn có phổ biến hay hữu dụng đến mức nào, nếu bạn không thể sản xuất nó một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp của bạn rất có thể sẽ phải chịu đựng. Khi những nỗ lực sản xuất của bạn không tạo ra tỷ suất lợi nhuận mà bạn mong muốn, có một vài ý tưởng giảm chi phí chính bạn nên xem xét.

Giảm chi phí lao động

Nếu lao động thể chất là chi phí lớn nhất trong sản xuất sản phẩm của bạn, kiểm soát chi phí lao động sẽ cho bạn con đường nhanh nhất để tăng lợi nhuận. Giảm chi phí lao động có thể được tạo ra bằng cách hạ thấp đô la trả cho công nhân nhà máy hoặc bằng cách làm cho công nhân hiệu quả hơn. Mặc dù lao động chi phí thấp có thể có được bằng cách sử dụng lao động không có kỹ năng, một cách khác để giảm chi phí lao động là cải thiện hiệu quả của lao động có kinh nghiệm. Nghiên cứu tất cả các thực hành sản xuất để loại bỏ các bước lãng phí trong quy trình. Giảm thời gian cần thiết để sản xuất một đơn vị trung bình bằng cách cung cấp đào tạo chuyên ngành cho phép nhân viên làm việc với tốc độ nhanh hơn. Cung cấp ưu đãi cho nhân viên có thể giới thiệu các kỹ thuật tiết kiệm lao động vào cơ sở sản xuất của bạn.

Giảm chi phí vật liệu

Khi chi phí vật liệu chi phối chi phí sản phẩm, hãy tập trung vào các cách để mua vật liệu với ít tiền hơn hoặc tìm cách sử dụng ít vật liệu hơn trong quá trình xây dựng. Mua vật liệu trong lô lớn để giảm chi phí đơn vị. Nghiên cứu và xác định đúng loại vật liệu cần thiết; nếu các tính năng không quan trọng đối với chức năng hoặc chất lượng hàng hóa của bạn, đừng trả tiền cho chúng. Cung cấp tài liệu, đào tạo và dụng cụ thích hợp để giảm lượng vật liệu bị loại bỏ trong quá trình sản xuất. Triển khai các sáng kiến ​​sản xuất tinh gọn như Six Sigma để đánh giá các cơ hội tiết kiệm.

Giảm chi phí

Giám sát và kiểm soát các chi phí liên quan đến việc vận hành nhà máy - thường được gọi là chi phí trên không. Chi phí xây dựng, tiện ích, cung cấp, lưu trữ, xử lý, đi lại, giám sát và quản lý đều làm tăng thêm chi phí sản xuất. Đặt ngân sách cho các chi phí hỗ trợ này và xem xét chúng trên cơ sở hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Nghiên cứu mua so với lựa chọn cho thuê để tiết kiệm chi phí. Hạn chế chi phí nhân viên cho những người có lợi cho sản xuất hoặc tăng doanh số. Giữ nợ và chi phí lãi càng thấp càng tốt. Xem xét và mua sắm cho các chi phí lợi ích nhân viên thấp nhất mỗi năm. Giám sát chi phí dụng cụ và cung cấp, và giữ chúng trong một khu vực an toàn để ngăn chặn mất mát.

Đầu tư vào vốn

Đôi khi cách để tiết kiệm tiền là tiêu tiền. Đầu tư vào thiết bị làm cho quá trình sản xuất nhanh hơn thực sự có thể làm giảm chi phí sản xuất trong thời gian dài. Tương tự như vậy, máy móc sử dụng ít vật liệu hơn cũng có thể giảm chi phí. Tuy nhiên, bắt buộc phải nghiên cứu kỹ lưỡng lợi ích đầu tư vốn tiềm năng so với chi phí cần thiết trước khi mua thiết bị mới. Xác định lợi tức đầu tư bằng cách tính toán lợi nhuận từ khoản đầu tư trừ đi chi phí đầu tư chia cho chi phí đầu tư.

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn